Søger en kæreste Lyngby-Taarbæk seriöse dating seiten Hamburg

Oplysninger om byggeriets højder, herunder højder i forhold til terræn kan du vise på facadetegninger.

Husk, at hvis din ansøgning angår enfamiliehus, rækkehus og dobbelthus med lodret lejlighedsskel, skal alle mål med betydning for de bebyggelsesregulerende forhold fremgå af situationsplan og facadetegninger.

søger en kæreste Lyngby-Taarbæk-12

Tegningsmaterialet skal gøre det muligt, at vurdere bebyggelsens indvirkning på omgivelserne.

Du skal vise matrikelskel, bebyggelsens samlede omfang, på en situationsplan over hele grunden, der viser alle bygninger/overdækninger på ejendommen og bygge- og beskyttelseslinjer.

Konstaterer du, at der er byggeri på din ejendom, der er opført ulovligt, kan du enten fjerne byggeriet eller søge om bibeholdelse.

Lyngby-Taarbæk Kommunes afsluttede byggesager fra før og til omkring 2008 findes i et elektronisk arkiv, kaldet weblager.

Vær opmærksom på, at ikke alle sager kan ses i arkivet.

Bemerkungen