Dansk date Samsø

1997 vann även ön en tävling om att bli ett samhälle fullständigt uppbyggt av förnyelsebar energi.Idag kommer 100% av öns elektricitet från vindkraft. Invånarna är fördelade i 22 byar, varav Tranebjerg är den största.

dansk date Samsø-88

Samsø består av Nordsamsø, vars största ort är Nordby, och Sydsamsø som innehåller Tranebjerg, Kolby Kås och Ballen.

Delarna binds samman av en landtunga, på vars östliga sida naturreservatet Stavns Fjord är beläget.

På öns västkust finns ännu i dag delar av en källa som härstammar från bronsåldern, Ilse Made källa () i Brundby, , visar att det har funnits bosättningar där från stenåldern genom vikingatiden. En där Vesborg fyr idag ligger, en där Tranebjerg ligger, och en på Hjortholm i Stavns Fjord.

Det finns dock inga skriftliga källor som nämner borgen på Hjortholm, och där den ska ha varit placerad har inga stenar hittats.

Samsø för också ekologisk odling och exempelvis säljs från ön ekologiskt producerade rödbetor, rödkål och pumpa till konservfabriken Trolleborg.

Bemerkungen